Press releases

English Dutch
         
 2017      2017  
         
03-30 Annual results 2016   03-30 Jaarresultaten 2016
01-24 Net asset value-Dividend proposal
  01-24 Nettovermogenswaarde-Dividendvoorstel
         
 2016      2016  
11-17 Third quarter 2016
   11-17 Derde kwartaal 2016
09-15 HAL completes sale of AudioNova International
   09-15 HAL rondt verkoop AudioNova International af
08-30 Report on the first half year 2016   08-30 Verkort halfjaarverslag 2016
06-13 Conversion rate dividend in shares set at 1:27.3   06-13 Omwisselverhouding dividend in aandelen vastgesteld op 1:27,3
06-01 HAL completes sale of its interest in Nationale Borg    06-01 HAL rondt verkoop van belang in Nationale Borg af
05-18 Developments in 2016
  05-18 Ontwikkelingen in 2016
 
05-04
HAL agrees to sell AudioNova for € 830 million
   
05-04

HAL tekent overeenkomst voor
de verkoop van AudioNova voor € 830
miljoen

 04-01 HAL sells its interest in InVesting
   04-01 HAL verkoopt haar belang in InVesting
 03-31 Annual results 2015
   03-31 Jaarresultaten 2015
 01-21 Net asset value-Dividend proposal    01-21 Nettovermogenswaarde- Dividendvoorstel
         
 2015  
   2015  
 11-18 Third quarter 2015
   11-18 Derde kwartaal 2015
 08-26 Report on the first half year
2015
   08-26 Halfjaarverslag
2015

 08-06 HAL sells shares in
Navis Capital Partners
   08-06 HAL verkoopt aandelen in
Navis Capital Partners
 08-05 HAL and Egeria sell their interest in Nationale Borg
   08-05 HAL en Egeria verkopen hun belang in Nationale Borg
 08-04 AudioNova acquires full control of Geers Horakustik    08-04 AudioNova verkrijgt volledige eigendom van Geers Horakustik
 07-30 Change in financial calendar
   07-30 Wijziging in financiele agenda
 06-23 PontMeyer to acquire Deli Building Supplies
   06-23 Overeenkomst over de acquisitie van Deli Building Supplies door PontMeyer
 06-11 Conversion rate
dividend in shares set at 1:31

   06-11 Omwisselverhouding dividend in aandelen vastgesteld op 1:31
 05-18 Developments in 2015
   05-18 Ontwikkelingen in 2015
 03-31 Annual results 2014
   03-31 Jaarresultaten 2014
 03-06 GrandVision excercise overallotment option
   03-06 GrandVision uitoefening overtoewijzingsoptie       
 02-05 GrandVision IPO priced at € 20 per share
   02-05 GrandVision IPO prijs € 20 per  aandeel
 01-26 GrandVision IPO
   01-26 GrandVision IPO
 01-22 Net asset value- Dividend proposal
   01-22 Nettovermogenswaarde-
Dividendvoorstel

         
 01-12 Intention to launch IPO GrandVision
   01-12 Intentie voor beursgang (IPO) GrandVision
______________________________________  ______________________________________
 2014      2014  
 12-10 Acquisition Italian optical retail chain Randazzo
   12-10 Acquisitie Italiaanse optiekketen Randazzo
 11-19  Allotment of shares
   11-19  Toekenning van aandelen
 11-18  Third quarter 2014
   11-18  Derde kwartaal 2014
 08-06 Changes in the composition of the Executive and Supervisory Board
   08-06 Wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
 07-16 GrandVision to acquire interest in Peruvian optical retail chain Topsa
   07-16 GrandVision verkrijgt belang in Peruaanse optiekketen Topsa
 06-16  Distribution 2013 dividend
   06-16  Verdeling dividend over 2013
 06-12  Conversion rate dividend
 in shares set at 1:26.7

   06-12  Omwisselverhouding dividend in
 aandelen vastgesteld op 1:26,7

 05-16  Developments in 2014
   05-16  Ontwikkelingen in 2014
 03-27  Annual results 2013
   03-27  Jaarresultaten 2013
 01-23  Net asset value-Dividend proposal
   01-23  Nettovermogenswaarde-Dividendvoorstel
 ______________________________________ _______________________________________
2013 2013
11-14 Third quarter 2013
  11-14 Derde kwartaal 2013
06-17 Distribution 2012 dividend
  06-17 Verdeling dividend over 2012
06-12 Conversion rate dividend in shares set at 1:25.2
  06-12 Omwisselverhouding dividend in aandelen vastgesteld op 1:25,2
05-16 Developments in 2013
  05-16 Ontwikkelingen 2013
03-27 Annual results 2012
  03-27 Jaarresultaten 2012
01-24 Net asset value-Dividend proposal 01-24 Nettovermogenswaarde-
Dividendvoorstel

2012 2012
12-20 HAL acquires interest in SBM Offshore 12-20 HAL verkrijgt belang in SBM Offshore
12-19 HAL sells office building in Seattle 12-19 HAL verkoopt kantoorgebouw in Seattle
12-10 GrandVision acquires additional interest in Mexican optical retail chain Grupo Optico Lux 12-10 GrandVision verkrijgt additioneel belang in Mexicaanse optiekketen Grupo Optico Lux
11-15 First nine months: Net asset value increases by € 1,067 million (18%) 11-15 Eerste negen maanden: Nettovermogenswaarde stijgt met 1.067 miljoen (18%)
07-31 Acquisition optical retail chain "Het Huis" completed 07-31 Acquisitie van optiekketen "Het Huis" afgerond
06-14 Distribution 2011 dividend 06-14 Verdeling dividend over 2011
06-12 Conversion rate dividend in shares set at 1:24.7 06-12 Omwisselverhouding dividend in aandelen vastgesteld op 1:24,7
06-01 HAL to acquire optical retail chain "Het Huis" 06-01 HAL bereikt overeenkomst over de acquisitie van optiekketen "Het Huis"
05-31 HAL's shareholding in Dockwise increases to approximately 32% 05-31 Belang van HAL in Dockwise neemt toe tot ongeveer 32%
05-16 Developments in 2012 05-16 Ontwikkelingen 2012
04-03 Annual report 2011 available 04-03 Jaarverslag 2011 beschikbaar
03-27 Annual results 2011 03-27 Jaarresultaten 2011
01-24 Net asset value 2011-dividend proposal 01-24 Nettovermogenswaarde 2011-dividendvoorstel
2011 2011
11-28 Sale of 65% interest in Delta Wines completed 11-28 Verkoop 65% belang in Delta Wines afgerond
11-15 Net asset value decreases by € 362 million (6%) 11-15 Nettovermogenswaarde daalt met € 362 miljoen (6%)
10-21 HAL sells 65% interest in Delta Wines 10-21 HAL verkoopt 65% belang in Delta Wines
06-14 Distribution 2010 dividend 06-14 Verdeling dividend over 2010
06-09 Conversion rate dividend in shares set at 1:26.4 06-09 Omwisselverhouding dividend in aandelen vastgesteld op 1:26,4
05-25 HAL Holding purchases 50,000 HAL Trust shares 05-25 HAL Holding koopt 50.000 aandelen HAL Trust
05-18 Developments first quarter 2011 05-18 Ontwikkelingen eerste kwartaal 2011
04-22 HAL sells office building in Seattle 04-22 HAL verkoopt kantoorgebouw in Seattle
04-20 HAL increases interest in InVesting 04-20 HAL vergroot belang in InVesting
04-06 Annual report 2010 available 04-06 Jaarverslag 2010 beschikbaar
03-30 Completion acquisition 45% interest in Atlas Services Group 03-30 Afronding acquisitie 45% belang in Atlas Services Group
03-24 Annual results 2010 03-24 Jaarresultaten 2010
02-21 HAL acquires interest in Atlas Services Group 02-21 HAL verkrijgt belang in Atlas Services Group
01-24 Net asset value 2010- Dividend proposal 01-24 Nettovermogenswaarde 2010- Dividendvoorstel
2010 2010
12-23 HAL acquires optical retail chain in Mexico 12-23 HAL verkrijgt Mexicaanse optiekketen
11-26 HAL completes sale of its Australian optical retail activities 11-26 HAL rondt verkoop van Australische optiekretailactiviteiten af
11-16 Developments third quarter 2010 11-16 Ontwikkelingen derde kwartaal 2010
09-30 Stonehaven acquires minority interest in Gispen 09-30 Stonehaven verkrijgt minderheidsbelang in Gispen
08-13 HAL signed an agreement to sell its Australian optical retail activities 08-13 HAL ondertekent een overeenkomst inzake verkoop van de Australische optiekretailactiviteiten
07-06 Pearle Europe and GrandVision to combine their activities 07-06 Pearle Europe en GrandVision combineren hun activiteiten
06-29 Acquisition Aspa will not be completed 06-29 Acquisitie Aspa vindt geen doorgang
06-14 Distribution 2009 dividend 06-14 Verdeling dividend over 2009
06-10 Conversion rate dividend in shares set at 1:27.5 06-10 Omwisselverhouding dividend in aandelen vastgesteld op 1:27,5
05-19 Developments first quarter 2010 05-19 Ontwikkelingen eerste kwartaal 2010
05-11 Completion acquisition 25 % interest in Mexican optical retail chain 05-11 Afronding acquisitie 25% belang in Mexicaanse optiekketen
04-23 Annual report 2009 available 04-23 Jaarverslag 2009 beschikbaar
04-08 Intention to acquire Aspa 04-08 Voornemen tot acquisitie van Aspa
03-25 Annual results 2009 03-25 Jaarresultaten 2009
03-24 HAL completes acquisition of 75% stake in GEERS Hörakustik 03-24 HAL rondt acquisitie af van een 75% belang in GEERS Hörakustik
03-01 HAL to acquire interest in Mexican optical retail chain Grupo Optico Lux 03-01 HAL verkrijgt belang in Mexicaanse optiekketen Grupo Optico Lux
01-29 Agreement in principle for acquisition 75% stake in GEERS Horakustik 01-29 Principe overeenkomst voor de acquisitie van een 75% belang in GEERS Horakustik
01-27 Net asset value-Dividend proposal 01-27 Nettovermogenswaarde-Dividendvoorstel
01-07 HAL increases interest in FD Mediagroep 01-07 HAL vergroot belang in FD Mediagroep
2009 2009
12-11 HAL increases interest in FD Mediagroep 12-11 HAL vergroot belang in FD Mediagroep
11-30 HAL accepts tendered Safilo Notes 11-30 HAL accepteert aangeboden Safilo Notes
11-27 HAL shareholding in Dockwise increased to 17.5% 11-27 Aandelenbelang HAL in Dockwise toegenomen tot 17,5%
11-26 HAL extends offer to purchase Safilo's Senior Notes until November 30, 2009 11-26 HAL verlengt bod op Safilo's Senior Notes tot 30 november 2009
11-18 HAL extends tender offer for Safilo's Senior Notes until November 27, 2009 11-18 HAL verlengt bod op Safilo's Senior Notes tot 27 november 2009
11-16 Developments third quarter 2009 11-16 Ontwikkelingen derde kwartaal 2009
11-11 Tender offer for Safilo's Senior Notes not yet successful 11-11 Bod op Safilo's Senior Notes nog niet succesvol
10-20 HAL reached an agreement to acquire a minority interest in Safilo 10-20 HAL bereikt overeenstemming over de acquisitie van een minderheidsbelang in Safilo
10-19 HAL acquires an interest in Dockwise Ltd. 10-19 HAL verkrijgt een belang in Dockwise Ltd.
05-26 Minority stake in Samas Benelux 05-26 Minderheidsbelang in Samas Benelux
05-19 Developments in 2009 05-19 Ontwikkelingen in 2009
04-24 Annual report 2008 available 04-24 Jaarverslag 2008 beschikbaar
03-25 Annual results 2008 03-25 Jaarresultaten 2008
01-28 Net Asset Value - Dividend proposal 01-28 Nettovermogenswaarde - Dividendvoorstel
2008 2008
10-30 HAL acquires 100% of the shares in ChampionChip 10-30 HAL verkrijgt een 100%-belang in ChampionChip
08-04 HAL completes acquisition of Rotter y Krauss in Chile 08-04 HAL rondt acquisitie Rotter Y Krauss in Chili af
07-25 Pearle Europe finalises joint venture agreement for India 07-25 Pearle Europe rondt joint venture agreement in India af
07-01 HAL completes acquisition of Arpa 07-01 HAL rondt acquisitie van Arpa af
06-19 HAL acquires optical retail chain in Spain 06-19 HAL verkrijgt Spaanse optiekketen
05-22 Developments in 2008 05-22 Ontwikkelingen in 2008
05-07 HAL expands optical retal activities with a chain in Chile 05-07 HAL breidt optiekretailactiviteiten uit met een keten in Chili
05-02 HAL acquires optical retail chain in England 05-02 HAL verkrijgt optiekketen in Engeland
04-08 HAL increases interest in AMB to 100% 04-08 HAL breidt belang in AMB uit tot 100%
03-26 Annual results 2007 03-26 Jaarresultaten 2007
03-03 Pearle Europe and Reliance Retail enter into a joint venture for India 03-03 Pearle Europe en Reliance Retail gaan een joint venture overeenkomst aan voor India
02-21 HAL announces the acquisition of Arpa 02-21 HAL kondigt overname van Arpa aan
01-30 Net asset value- Dividend proposal 01-30 Nettovermogenswaarde-Dividendvoorstel
2007 2007
12-20 HAL completes acquisition of Abrium 12-20 HAL rondt acquisitie Abrium af
12-19 HAL completes acquisition of Livit 12-19 HAL rondt overname Livit af
12-07 HAL expands optical retail activities with a chain in Turkey 12-07 HAL breidt optiekretailactiviteiten uit met een keten in Turkije
11-22 HAL agrees to acquire Livit B.V. 11-22 HAL bereikt overeenstemming voor de overname van Livit B.V.
11-05 Intersafe acquires a 100% interest in Abrium S.A. 11-05 Intersafe verkrijgt een 100% belang in Abrium S.A.
10-24 HAL completes acquisition of a second optical retail chain in Brazil 10-24 HAL rondt acquisitie van een tweede optiekketen in Brazilie af
10-12 HAL acquires a second optical retail chain in Brazil 10-12 HAL verkrijgt een tweede optiekketen in Brazilie
09-17 HAL acquires optical retail chain in Brazil 09-17 HAL verkrijgt optiekketen in Brazilie
08-15 HAL realizes a capital gain of EUR 25 million 08-15 HAL realiseert een boekwinst van EUR 25 miljoen
07-19 HAL completes acquisition of a 69% interest in Delta Wines 07-19 HAL rondt acquisitie van een 69% belang in Delta Wines af
07-09 Public offer for Univar 07-09 Openbaar bod op Univar
06-12 HAL acquires a 69% interest in Delta Wines 06-12 HAL verkrijgt een 69% belang in Delta Wines
06-01 HAL and Egeria complete acquisition of Nationale Borg 06-01 HAL en Egeria ronden acquisitie Nationale Borg af
05-23 Developments in 2007 05-23 Ontwikkelingen in 2007
04-04 GrandVision acquires a 30% stake in Visilab 04-04 GrandVision verkrijgt een 30%-belang in Visilab
03-28 Annual results 2006 03-28 Jaarresultaten 2006
01-31 Net asset value 2006-Dividend proposal 01-31 Netto vermogenswaarde 2006- Dividendvoorstel
01-08 HAL completes sale of office building in Seattle 01-08 HAL rondt verkoop kantoorgebouw in Seattle af
01-02 HAL completes sale of interest in Kempen 01-02 HAL rondt verkoop belang in Kempen af
2006 2006
11-30 HAL completes acquisition of Krane Optik in Germany 11-30 HAL rondt acquisitie Krane Optik in Duitsland af
11-07 HAL Holding N.V. purchases 350,000 HAL Trust shares 11-07 HAL Holding N.V. koopt 350.000 aandelen HAL Trust
10-18 HAL signs agreement to sell interest in Kempen 10-18 HAL ondertekent overeenkomst inzake verkoop belang in Kempen
10-16 HAL and Egeria intend to acquire speciality insurance company Nationale Borg from ING Group 10-16 HAL enEgeria hebben het voornemen om het gespecialiseerde verzekeringsbedrijf Nationale Borg van ING Group over te nemen
10-12 HAL completes sale office building in Seattle 10-12 HAL rondt verkoop kantoorgebouw in Seattle af
09-29 HAL sells office building in Seattle
09-29 HAL verkoopt kantoorgebouw in Seattle
09-19 HAL sells two office buildings in Seattle 09-19 HAL verkoopt twee kantoorgebouwen in Seattle
09-14 HAL completes acquisition optical retail chain in Norway 09-14 HAL rondt acquisitie optiekketen in Noorwegen af
09-07 Van Lanschot makes bid for Kempen 09-07 Van Lanschot doet bod op Kempen
09-05 HAL acquires Krane Optik in Germany 09-05 HAL verkrijgt Krane Optik in Duitsland
09-04 Half-Year report 2006 09-04 Halfjaarverslag 2006
05-24 Developments in 2006 and change in dividend policy 05-24 Ontwikkelingen in 2006 en wijziging dividendbeleid
04-04 HAL announces sale of 6 million ordinary shares Univar N.V. 04-04 HAL plaatst 6 miljoen gewone aandelen Univar N.V.
04-03 HAL sells up to 8,000,000 Univar shares 04-03 HAL verkoopt maximaal 8.000.000 Univar aandelen
03-28 Annual results 2005 03-28 Jaarresultaten 2005
02-03 HAL acquires optical retail chain in Norway 02-03 HAL verkrijgt Noorse optiekketen
02-01 Net asset value 2005 02-01 Nettovermogenswaarde 2005
2005 2005
12-28 HAL completes acquisition Lensmaster 12-28 HAL rondt acquisitie Lensmaster af
12-22 HAL completes sale of Shorewood apartments 12-22 HAL rondt verkoop Shorewood appartementen af
12-16 Acquisition in Hungary completed 12-16 Acquisitie in Hongarije afgerond
12-14 HAL sells Shorewood apartments 12-14 HAL verkoopt Shorewood appartementen
12-08 HAL exercises its option to increase its shareholding to 100 percent of Grandvision 12-08 HAL oefent optie uit en vergroot belang tot 100 procent van Grandvision
12-02 Ahrend sale office products division 12-02 Ahrend verkoop kantoorartikelendivisie
11-23 Acquisition in Hungary 11-23 Acquisitie in Hongarije
10-05 Sale office products division Ahrend 10-05 Verkoop kantoorartikelendivisie Ahrend
10-05 Sale office products division Ahrend II 10-05 Verkoop kantoorartikelendivisie Ahrend II
09-09 Acquisition in Russia 09-09 Acquisitie in Rusland
08-31 Half-Year report 2005 08-31 Halfjaarverslag 2005
08-11 Sale Poipu 08-11 Verkoop Poipu
06-28 Acquisition in China 06-28 Acquisitie in China
05-26 Net Asset Value 05-26 Nettovermogenswaarde
03-31 Annual results 2004 03-31 Jaarresultaten 2004
01-26 Net Asset Value 2004 01-26 Nettovermogenswaarde 2004
01-05 Acquisition additional interest in Pearle Europe 01-05 Acquisitie additioneel belang in Pearle Europe